language:BGENRU

ОБЪЕКТЫ В ПРОЕКТЕ
Дачные посëлки:две двуфамилни къщи /на две нива/ - с. Фазаново

с. Фазаново /Приморско/

инвеститор: "МАСТЕРБИЛД" ЕООД

изпълнител: "МАСТЕРБИЛД" ЕООД

май 2007 - май 2008


две двуфамилни къщи /на две нива/ -с. Писменово

с. Писменово /Приморско/

инвеститор: "МАСТЕРС" ООД Бургас

изпълнител: "МАСТЕРС" ООД Бургас

реализирани: март 2005 - май 2006


двуфамилна и еднофамилна къщи /на две нива/ - с. Росен

с. Росен /Бургас - Созопол/

инвеститор: М. Милев

изпълнител: "МАСТЕРБИЛД" ЕООД

в проект


Developed by Smallsmartsoft