language:BGENRU

ОБЪЕКТЫ В ЕТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
жилищни и смесени сгради:68 жилищна група - апартаменти

гр. Несебър

инвеститор: "МАСТЕРБИЛД" ЕООД

ЕТ "ДЕКОР"- арх. Даниела Бурулянова

изпълнител: "МАСТЕРБИЛД" ЕООД

реализация: май 2008 г. - юни 2009 г.


67 жилищнa сградa - апартаменти

гр. Бургас, кв. "Сарафово" - плажа

инвеститор: "СЕТАНТА ДИВЕЛЪПМЪНТ" ЕООД

ЕТ "ДЕКОР"- арх. Даниела Бурулянова

изпълнител: "МАСТЕРБИЛД" ЕООД

реализация: октомври 2007 -юни 2008


64 група 4 сгради с апартаменти /2007 г./

кв. Сарафово, Община Бургас

инвеститор: "МАСТЕРС" ООД Бургас

проектант: "ДЕКОР" - арх. Даниела Бурулянова

изпълнител: "МАСТЕРС" ООД Бургас

реализация: 2005 - 2007


63 две жилищни сгради с апартаменти / 2007 г./

в.зона Равада 1 / до Несебър /

инвеститор: "МАСТЕРС" ООД

проектант: ЕТ "ДЕКОР" - арх. Даниела Бурулянова

изпълнител: "МАСТЕРС" ООД

реализация: 21.10.2005 - 01.2007


Developed by Smallsmartsoft